daşınmaq

daşınmaq
1.
1. məch. Bir yerdən başqa bir yerə aparılmaq, nəql edilmək. Yüklər daşındı. Taylar gəmiyə daşındı. – Ət bazardan daşınıb mənzilə zənbil-zənbil; Etmədi mədələri yağlı qidanı təhlil. S. Ə. Ş.. Fayton qoşulub balkonun qabağına sürüldü. Bəylə xanımın çamadanı və yol tədarükü daşındı. Ə. Vəl..
2. qayıd. Şeylərini başqa yerə daşıyıb aparmaq; köçmək. Yusif çay vaxtı vədə qoydu ki, Bahadır sabahdan daşınsın. N. N.. Student xanımla vidalaşaraq, iki gündən sonra daşınacağını bildirdi. Ç.. Baldızımın etirazına və narazılığına baxmayaraq, oraya daşındım. S. H..
2.
f.
1. Məqsədindən, fikrindən və ya etmək istədiyi bir işdən və s. dən vaz keçmək, əl çəkmək (adətən «fikrindən» sözü ilə). Yeni əlifba fikrindən daşınmaq mənim qüvvəmdən xaricdir. M. F. A.. <Mehriban> axşam çocuqlarını yanına alıb bulvara çıxmaq istəmişdisə də, sonra bu fikrindən nədənsə, daşınmışdı. S. H..
2. Fikirləşmək (çox vaxt «düşünmək» sözü ilə birgə işlənir). Bəlli Əhməd çox düşündü, çox daşındı. «Koroğlu». Qulu Aslan bəydən ayrıldıqdan sonra çox düşündü, daşındı. A. Ş..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • daşınma — 1. «Daşınmaq 1»dan f. is. Yüklərin daşınması. 2. «Daşınmaq 2»dan f. is. Fikrindən daşınma. – . . Siz onlara bu məqsəddən daşınmaları üçün tələbat verməlisiniz. M. S. O …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fikir — is. <ər.> 1. Düşünmə, düşüncə, təfəkkür; təfəkkür prosesi. 2. Niyyət, məqsəd, məram. Fikrini başa düşmək. Fikrini anlatmaq. Getmək fikrindən daşınmaq. – <Süleyman:> Yaxşı, xala, bəs sənin fikrin? Ü. H.. Qızın fikrində bunların heç… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • daşdanmax — (Çənbərək, Qazax) köçmək, daşınmaq. – Çovannar daşdanıf gəler dağdan (Qazax); – Harya daşdanır bu qızdar (Çənbərək) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • daş — is. 1. Təbiətdə parçalar, yaxud böyük və kiçik kütlələr şəklində təsadüf olunan, suda həll olunmayan bərk cisim (süxur). Küçələrə daş döşəmək. – Bütün izdiham əlinə keçən daş, kəsək parçalarını alovun üstünə yağdırdı. . M. Hüs.. <Rübabə>… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • köçmək — f. 1. Yaşayış yerini dəyişmək, bir yerdən çıxıb başqa yerə gəlmək, daşınmaq. Təzə mənzilə köçmək. Şəhərdən kəndə köçmək. – Kazım dayı, Telligili köçdülər; Deyə, bir səs onu həmən ayıltdı. . M. Müş.. 2. İqlim, yem və b. şəraitlə əlaqədar olaraq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • vaz — 1. is. Baramaçılıqda: kələfcə şəklində sarınan incə yalınqat ipək teli. 2. vaz keçmək – əl çəkmək, fikrindən daşınmaq. Öz fikrindən, niyyətindən vaz keçmək. – Axırda mülahizələr yürütməkdən vaz keçərək sükuta daldım. Ç.. <Sərdar Rəşid:>… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yük — is. 1. Daşınmaq, aparılmaq üçün hər cür şey, daşınmalı olan mal və s. Yükü boşaltmaq. Heyvanın dalına yük çatmaq. – Ağ dəvə düzdə qaldı; Yükü Təbrizdə qaldı; Oğlanı dərd apardı; Dərmanı qızda qaldı. (Bayatı). Yük heyvanı – yük daşıyan heyvan. //… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əzm — is. <ər.> Qəti niyyət, qəti qərar, qəsd. Çox da vətən torpağı boyandı al qanına; Əzmimiz qorxu salmış düşmənlərin canına. S. Rüst.. // Qətiyyət, cəsarət, mətanət, iradə. Əgər bizim iradə və əzmimiz möhkəm və sabit olarsa, zəmanəmizin həqiqi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”